Zmiana w Regulaminie

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zgodnie z decyzją Przewodniczqcego Jury Pana mgr inż. arch. Jakuba Wacławka

 

w § 7. Tryb i dokumenty dla procedury UPROSZCZONEJ i PELNEJ składania zgłoszeń 7.1.2.2. Część II - Dokumenty - Plany i' zdjęcia

a. plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

dopuszcza się skalę planu zagospodarowanìa 1:1000 lub 1:2000

 

Pobierz informację w formie dokumentu .pdf >>

Zobacz cały Regulamin >>

Sponsorzy:

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption