Konkurs

Wybieramy najlepsze obiekty sportowe i rekreacyjne, zbudowane lub zmodernizowane w ciągu ostatnich 5 lat w Polsce.

IAKS Polska wraz Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim Komitetem Paraolimpijskim oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich planuje nagrodzić obiekty, które wyróżniają się wybitnymi walorami architektonicznymi i funkcjonalnymi, które są właściwie przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne i przyjazne środowisku.

W konkursie mogą uczestniczyć zarówno stadiony, hale sportowe, tereny rekreacyjne, jak i mniejsze obiekty takie jak boiska, sale gimnastyczne czy siłownie. Na najlepszych czekają tytuły: "Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny" oraz "Najlepszy Obiekt Bez Barier".

 

Dowiedz się więcej czytając Regulamin lub najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Zgłoś obiekt

Zagłosuj na najlepszych na Facebooku.

 

Polska edycja stanowi eliminacje do międzynarodowego konkursu organizowanego przez IAKS International, Międzynarodowy Komitet Olimpijski oraz Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski.

 

Cel konkursu

Uprawianie sportu jest niekwestionowaną wartością związaną z utrzymaniem zdrowia, pozytywnymi emocjami, rozrywką i sposobem spędzania wolnego czasu, ogólnym zadowoleniem, rozwojem zainteresowań i szeroko rozumianą edukacją.

Sport łączy ludzi, szerzy dobre obyczaje, upowszechnia stosowanie zasad fair play w życiu codziennym i wśród uczestników współzawodnictwa sportowego. Olimpizm, będący istotną częścią takiego współzawodnictwa, pozwala na rozwój osobowości, krzewienie kultury osobistej i szacunek dla otoczenia. Walory estetyczne i ochrona środowiska naturalnego stanowią, prócz współzawodnictwa sportowego i sztuki, trzeci, główny filar olimpizmu. Udział każdego z nas w tak rozumianym, ogólnoświatowym ruchu sportowym, pozwala na wspieranie nowoczesnych rozwiązań, promowanie innowacyjnego modelu społeczeństwa, eliminowanie barier i dyskryminacji.

Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski i Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska, wychodząc naprzeciw takim wartościom, wspólnie postanowili powołać do życia Nagrody - "Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny" oraz "Najlepszy Obiekt Bez Barier", będące wyrazem uznania dla inicjatyw i działań służących rozwojowi sportu i idei Olimpizmu.

Szczególnym celem konkursu jest pokazanie opinii publicznej obiektów i kompleksów sportowych, w których wysoka jakość projektu harmonizuje z ich realizacją, zarówno we wnętrzu jak i na zewnątrz, z otoczeniem. Realizacje te zwracają uwagę poprzez dobrze dobrane materiały budowlane, energooszczędne technologie, właściwe zintegrowanie obiektu z otoczeniem oraz niskie koszty eksploatacji, przy zapewnieniu maksymalnej funkcjonalności sportowej i rekreacyjnej.

Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski i Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska chcąc promować te najlepsze praktyki, zgłaszać będą Zwycięzców Nagród Głównych polskiej edycji konkursu na „Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny” do udziału w konkursie o nagrodę na „Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny” przyznawaną wspólnie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji (IAKS International).

 

Sponsorzy:

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption