Nowe terminy!

Na prośbę samorządów termin zgłoszeń obiektów został przesunięty na nowy rok budżetowy - do 31 stycznia 2013 roku.

W związku z tym zmienił się Regulamin konkursu i zawarte w nim terminy. Aktualnie:

 • Przyjmowanie pytań dotyczących Konkursu – do 15.01.2013 r.
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania dot. Konkursu – do 25.01.2013 r.
 •  Zakończenie przyjmowania zgłoszeń – 31.01.2013 r. (decyduje data
  stempla pocztowego lub listu przewozowego)
 • Weryfikacja formalna zgłoszeń –  do 07.02.2013 r.
 • Ocena prac i ewentualne wizyty jury w poszczególnych obiektach –
  do 21.02.2013 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu – do 28.02.2013 r.
 • Termin ostateczny dostarczania planów i zdjęć nagrodzonych
  obiektów na wystawę – do 15.03.2013 r.
 • Wręczenie nagród i wyróżnień w czasie Wielkiej Gali – kwiecień
  2013 r.

Sponsorzy:

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption