Znamy Jury Konkursu

Przewodniczącym Jury został Jakub Wacławekprzedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich. Oceniać obiekty będą także: przedstawiciel PKOl – Kajetan Hądzelekprzedstawiciel PKPar – Piotr Mync oraz przedstawiciele IAKS Polska - Elżbieta Urbańczyk-BaumannBogdan Kulczyński, Dariusz Maik. Sędzią sprawozdawcą został Konrad Grabowiecki. Skład uzupełnia sekretarz jury (bez prawa głosu) – Iwona Łotysz.

Sponsorzy:

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption