Ruszyła polska edycja międzynarodowego konkursu

Polski Komitet Olimpijski wraz z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji (IAKS Polska) oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich organizuje konkurs na „Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny”. Laureaci głównych nagród zostaną automatycznie zakwalifikowani do międzynarodowego konkursu organizowanego od 1987 roku przez IAKS International,Międzynarodowy Komitet Olimpijski oraz Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski.

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Gold CapeTown3

Jednym z ostatnich laureatów był stadion w Cape Town, który był areną Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w RPA 2010

Celem konkursu jest nagrodzenie obiektów, wyróżniających się wybitnymi walorami architektonicznymi i funkcjonalnymi, przy których projektowaniu i realizacji w najwyższym stopniu uwzględniono ochronę środowiska naturalnego i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: „Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny” oraz „Najlepszy Obiekt Bez Barier”.

- Polska może poszczycić się wieloma osiągnięciami w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej. W ostatnim czasie powstało w naszym kraju wiele nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Są to zarówno duże stadiony zbudowane lub zmodernizowane w związku z organizacją EURO 2012, jak również średnie i małe obiekty. Dlatego postanowiliśmy zainaugurować konkurs w Polsce i promować krajowe obiekty na arenie międzynarodowej – mówi Andrzej Kraśnicki Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

- W ten sposób urzeczywistniamy cele Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego, jakimi jest upowszechnianie sportu w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne – dodaje Kraśnicki.

Do konkursu można zgłaszać obiekty zbudowane bądź zmodernizowane w ciągu ostatnich 5 lat i oddane do użytkowania nie później niż do 31.12.2011 r. Mogą to być stadiony, hale sportowe, boiska piłkarskie (w tym boiska „Orlik 2012”), tereny rekreacyjne, jak i mniejsze obiekty, np. sale gimnastyczne.

Oceny obiektów dokonuje jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele PKOl, PKPar, IAKS Polska oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich.

- Obiekt zgłoszony do konkursu powinien wyróżniać się poprzez dobrze dobrane materiały budowlane, energooszczędne technologie budowlane, innowacyjność, właściwe zintegrowanie obiektu z otoczeniem, niskie koszty eksploatacji oraz walory estetyczne, jednocześnie zapewniając jak najlepsze wykorzystanie funkcji sportowych i rekreacyjnych oraz dostępność dla wszystkich użytkowników, także dla osób niepełnosprawnych – mówi przewodniczący jury Jakub Wacławek ze Stowarzyszenia Architektów Polskich.

- Stwarzanie w sporcie i rekreacji równych szans osobom niepełnosprawnym odgrywa kluczową rolę. Cieszę się, że twórcy nowoczesnych obiektów sportowych konstruują budowle, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb tych osób. Dzięki temu przełamujemy bariery, dajemy szansę i zaszczepiamy w nich jakąś pasję – mówi Longin Komołowski, Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

- Uczestnictwo w konkursie daje możliwość zdobycia prestiżowego tytułu, stwarzając tym samym szansę na zdobycie kolejnych światowych nagród w dziedzinie architektury obiektów sportowych. Jest to również okazja do szerokiej promocji obiektu, zaprezentowania jego walorów, budowania wizerunku obiektu nowoczesnego spełniającego najwyższe standardy. Dodatkowo stwarza to możliwość wymiany informacji, doświadczeń, nawiązania współpracy i kontaktów biznesowych – kontynuuje Kraśnicki.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 26 października br. Mogą ich dokonać użytkownicy lub operatorzy obiektów, inwestorzy, architekci – generalni projektanci oraz wykonawcy.

Zgłoszenia dokonuje się pisemnie poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który można pobrać ze strony internetowej www.najlepszyobiekt.pl
Do formularzy należy dołączyć plany i zdjęcia obiektów.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni do 14 grudnia br. Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Centrum Olimpijskim w Warszawie w styczniu 2013 r.

Dodatkowo w polskiej edycji konkursu przewidziane jest głosowanie dla internautów, którzy wybiorą najlepszy obiekt.

 

***

Nagroda IAKS

Co dwa lata, od 1987 roku przy wsparciu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego nagradzane są obiekty wyróżniające się walorami architektonicznymi i funkcjonalnymi. Uznanie i prestiż zyskują także obiekty bez barier, dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Nagrody przyznawane są w 7 kategoriach przez międzynarodowe jury. W 2011 roku spłynęło 133 zgłoszenia z 36 państw. Wręczenie nagród odbyło się na 22. Kongresie IAKS w Kolonii.

Sponsorzy:

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption