To szansa na prestiż

Rozmowa z panem Andrzejem Kraśnickim, Prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.


Jak zrodził się pomysł na zorganizowanie konkursu i co jest jego celem?

Krasnicki

 

Polska może poszczycić się wieloma osiągnięciami w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej. W ostatnim czasie powstało w naszym kraju wiele nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Są to zarówno duże stadiony zbudowane lub zmodernizowane w związku z organizacją EURO 2012, jak również średnie i małe obiekty.

Polski Komitet Olimpijski wraz z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji (IAKS Polska) oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich podjął inicjatywę pozwalającą na promowanie polskich obiektów sportowych na arenie międzynarodowej. Zainaugurowany przez nas konkurs jest polską edycją międzynarodowego konkursu organizowanego, co dwa lata od 1987 roku przez IAKS International, Międzynarodowy Komitet Olimpijski oraz Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski.

Celem konkursu jest nagrodzenie obiektów, które wyróżniają się wybitnymi walorami architektonicznymi i funkcjonalnymi, w najwyższym stopniu uwzględniają ochronę środowiska naturalnego i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Laureaci głównych nagród zostaną automatycznie zakwalifikowani do ogólnoświatowej edycji konkursu.

Jakie obiekty mogą zostać zgłoszone do konkursu?

Do Konkursu mogą być zgłaszane nowe lub zmodernizowane obiekty: stadiony, boiska sportowe (w tym boiska „Orlik 2012”) oraz tereny i/lub obiekty rekreacyjne, a także hale sportowe i rekreacyjne oraz sale gimnastyczne.
Do Konkursu mogą być zgłaszane funkcjonujące obiekty z Polski nie starsze niż 5 lat lub zmodernizowane w okresie ostatnich 5 lat, oddane do użytkowania nie później niż do 31.12.2011 r.

W ilu kategoriach będą przyznawane nagrody?

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: „Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny” oraz „Najlepszy Obiekt Bez Barier”.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonych do konkursu obiektów?

Przy ocenie będą brane pod uwagę walory architektoniczne i funkcjonalne, a także wykorzystane materiały i technologie, stopień zintegrowania obiektu z otoczeniem oraz aspekty ekologiczne.

Obiekt zgłoszony do konkursu powinien wyróżniać się poprzez dobrze dobrane materiały budowlane, energooszczędne technologie budowlane, innowacyjność, właściwe zintegrowanie obiektu z otoczeniem, niskie koszty eksploatacji oraz walory estetyczne, jednocześnie zapewniając jak najlepsze wykorzystanie funkcji sportowych i rekreacyjnych oraz dostępność dla wszystkich użytkowników, także dla osób niepełnosprawnych.

Co jest nagrodą w konkursie?

Nagrody i wyróżnienia przyznawane w konkursie mają charakter honorowy. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymują statuetki, a zwycięzca, zależnie od kategorii tytuł: „Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny” lub „Najlepszy Obiekt bez Barier”.

Przyznanie nagrody głównej w poszczególnych kategoriach jest równoznaczne z nominacją obiektu do międzynarodowego konkursu dla najlepszych obiektów sportowych organizowanego od 1987 roku przez IAKS International, Międzynarodowy Komitet Olimpijski oraz Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski. Uczestnictwo w tym konkursie jest okazją do zaprezentowania osiągnięć Polski w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej.

Dodatkowo w polskiej edycji konkursu przewidziane jest głosowanie dla internautów, którzy wybiorą najlepszy obiekt.

Kto i jak może zgłosić obiekt?

Obiekty do konkursu mogą być zgłaszane przez użytkowników lub operatorów obiektu, inwestorów, architektów – generalnych projektantów, wykonawców. Zgłoszenia dokonuje się pisemnie poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który można poprać ze strony internetowej www.najlepszyobiekt.pl. Do formularzy należy dołączyć plany i zdjęcia obiektów.

Jak Pan sądzi ile obiektów może zostać zgłoszonych w polskiej edycji tego prestiżowego konkursu? Jakiego zainteresowania się Państwo spodziewacie?

W ostatnim czasie w Polsce powstało wiele nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Są to zarówno duże stadiony zbudowane lub zmodernizowane w związku z organizacją EURO 2012, jak również średnie i małe obiekty: boiska sportowe (w tym boiska „Orlik 2012”), hale sportowe i rekreacyjne oraz sale gimnastyczne.
Międzynarodowa edycja konkursu cieszy się od lat dużym powodzeniem. W zeszłym roku do konkursu zostały zgłoszone 133 obiekty z 36 krajów. Liczymy, że polska edycja będzie cieszyła się zainteresowaniem w branży budownictwa sportowo-rekreacyjnego.

Kto wchodzi w skład jury konkursowego, kto ocenia obiekty?

Oceny obiektów dokonuje jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele PKOl, PKPar, IAKS Polska, Stowarzyszenie Architektów Polskich. Przewodniczącym jury jest pan Jakub Wacławek ze Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Do kiedy można zgłaszać obiekty do konkursu?

Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 października br.

Kiedy odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu?

Zwycięzcy zostaną wyłonieni do 14 grudnia br. Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Centrum Olimpijskim w Warszawie w styczniu 2013 r.

Jakie są korzyści dla obiektów uczestniczących w konkursie?

Uczestnictwo w konkursie daje możliwość zdobycia prestiżowego tytułu. Nagrodzony obiekt zostanie jednocześnie zgłoszony do międzynarodowej nagrody na najlepszy obiekt sportowy i rekreacyjny, stwarzając tym samym szansę na zdobycie kolejnych światowych nagród w dziedzinie architektury obiektów sportowych. Uczestnictwo w konkursie jest też okazją do szerokiej promocji obiektu, zaprezentowania jego walorów, budowania wizerunku obiektu nowoczesnego spełniającego najwyższe standardy. Dodatkowo stwarza to możliwość wymiany informacji, doświadczeń, nawiązania współpracy i kontaktów biznesowych.

Sponsorzy:

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption